SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Copyright © 2019–2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc . Wszystkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

Logotyp

STYPENDIA

STYPENDIUM "RISING STAR"

Polish & Slavic Federal Credit Union

TERMIN: 3 września 2019

Do programu kwalifikują się obecni uczniowie szkół średnich (high-school i middle-school) oraz szkół wyższych. Stypendium przyznane będzie na podstawie wyjątkowych osiągnięć kandydata w dziedzinie nauki, sportu, muzyki, sztuki, przywództwa lub szczególnego talentu, udokumentowanego na poziomie krajowym bądź miedzynarodowym. PSFCU dokona ewaluacji wniosków kandydatów w oparciu o ich osiągnięcia, sukcesy akademickie, zaangażowanie pozaszkolne oraz przywiązanie do społeczności polonijnej.

STYPENDIUM CPSD

Centrala Polskich Szkół Dokształcających

TERMIN: N/A

Stypendium może otrzymać każdy ubiegający się o nie kandydat, który ukończył naukę w polskiej szkole dokształcającej i zdał w niej egzamin maturalny. Kandydat musi potwierdzić przyjęcie na uczelnię. Stypendium przyznawane jest na podstawie wyników w nauce. Esej wymagany.

Dokumenty i szczegółowe informacje są udostępnione na stronie internetowej CPSD w Ameryce.