SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Copyright © 2019–2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc . Wszystkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

Logotyp
  • PSM

Początek działalności Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży i spotkanie z organizacjami polonijnymi

Aktualizacja: lut 25

W dniu 21 czerwca 2019 roku w Sali Balowej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbyło się po raz pierwszy spotkanie przedstawicieli młodzieży polonijnej z przedstawicielami czołowych organizacji polonijnych, a zarazem oficjalne zapoczątkowanie działalności Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Pomysłodawcą i organizatorem spotkania była młodzież polonijna działająca w strukturach Stowarzyszenia. Spotkanie miało charakter roboczy, a jego celem było nawiązanie obopólnej współpracy w sferze podejmowania wszelkich działań społecznych promujących młodzież polonijną. W gronie zaproszonych gości obecni byli m. in. Pan dr Kamil Henne — zastępca Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku, Pan Darek Barcikowski — Wielki Marszałek Parady Pułaskiego a zarazem Konsul honorowy RP, Jego Ekscelencja — Ks. Biskup Witold Mroziewski, Pani dr Dorota Andraka — Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Pani Maria Paździor-Marchwiński — Prezes Terenowy CPSD na New Jersey i Pensylwanię, a także Pani Monika Adamski — redaktor naczelna Radio RAMPA, największego polonijnego radia w Stanach Zjednoczonych.


Podczas spotkania omówiono metody aktywizacji młodzieży polonijnej w Stanach Zjednoczonych oraz możliwości współpracy w tym zakresie pomiędzy organizacjami polonijnymi. Tym samym wspólnie nakreślono właściwy kierunek działania Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ponadto przedstawiciele organizacji polonijnych zadeklarowali wspieranie Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży zarówno w wymiarze finansowym, jak i reklamowym.


Podczas dyskusji zidentyfikowano nowe możliwości rozwijania swoich talentów i osobistego potencjału przez młodzież.


Omówiono także metody aktywizacji młodzieży polonijnej oraz potencjalnych szans zwiększenia jej zaangażowania i zainteresowania tzw. sprawami polskimi w ramach działania organizacji polonijnych, szczególnie po ukończeniu polskiej szkoły dokształcającej.


Wszyscy byli zgodni co do faktu, iż młodzież polonijna powinna być ponad wszelkimi politycznymi podziałami i powinna kontynuować swoją pracę z determinacją.


Na zakończenie spotkania złożone zostało podziękowanie na ręce Konsula Generalnego za pośrednictwem Pana Dr Kamila Henne dla całego zespołu i pracowników Konsulatu, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy w zorganizowaniu spotkania. Podziękowanie złożył Jakub Staniewski — prezes i zarazem założyciel Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży, podkreślając, iż organizacja jest otwarta na wszelkie rady, uwagi i działania, które mogą pomóc w realizowaniu zamierzeń Stowarzyszenia.


Zdjęcia ze spotkania w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku

Pobierz wszystkie zdjęcia ⬇Źródło: Polskie Stowarzyszenie Młodzieży

© Wszystkie prawa zastrzeżone


56 wyświetlenia