Logotyp

O STOWARZYSZENIU

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży powstało jako odpowiedź na potrzebę utworzenia organizacji jednoczącej młodzież polonijną z całego świata. Zajmuje się wspieraniem młodzieży w realizowaniu ich inicjatyw, współpracowaniem z organizacjami polonijnymi w celu identyfikowania nowych możliwości rozwijania swoich talentów dla młodzieży, pozyskiwaniem informacji dotyczących stypendiów oraz wsparcia finansowego w zakresie opłacania studiów lub innych przedsięwzięć, oraz wspieraniem młodzieży w angażowaniu się w działalności związane z Polską i polskością. Siedziba Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży jest w Nowym Jorku.

Obecnie trwają prace konserwacyjne
strony internetowej. 
Zapraszamy wkrótce.